Övrig verksamhet

Förutom produktion av segel utför vi givetvis också all slags service av segel. Vi har utrymme att förvara segel, mast och rigg inomhus under vintern.

Dessutom tillverkar vi specialsydda lastsystem för flygindustrin.